ΚΑΤ.-ΤΖΕΜΑΛ

Τζεμάλ και Κατερίνα ενας γαμος στην
Θεσσαλονίκη.